Saiakera

 • IRASTORTZA GARMENDIA,Tere"Eskolako oharrak: Euskal itzulpenaren norabide eta noragabeak"

  IRASTORTZA,Tere"Eskolako oharrak: Euskal itzulpenaren norabide eta noragabeak" Galeusca 2002 Eskolako oharrak: Euskal itzulpenaren norabide eta noragabeak Tere Irastortza Komunikazioak beti behar du HARTZAILE eta ESATARI bat, MEZU batekin batera. Hala erakutsi zaigu, aspaldion. Badakigu, jakin, eskema horrek aldagarri anitz eskaintzen duela: batzuetan mezuaren deskonposaezina eta ulertezina berak bihurtzen baitira mezu, eta beste batzuetan, igorle-mezuek hartzailearen deuseztapena eskatzen baitute.

 • AGIRRE, Maria Dolores "Bear-bearra"

  AGIRRE, Maria Dolores "Egonak"Egonak eta arretaz erabilli ezak erdoitzen dizkigu burni-tresnak; orretxek itxuragabetu oi ditu mintzairak ere; orrek berak zarpildu dezaiguke gure euskera orratik. Ez degu guk, emakumeok beintzat, euskal izkuntzaren oguzpen ta eusteari dagokion ajolarik...

 • IRASTORTZA GARMENDIA, tere "Amodioaren geografia"

  IRASTORTZA GARMENDIA, tere "Amodioaren geografia" HEGATS 1990, 31-47 or.

 • IRASTORTZA GARMENDIA,Tere " Arantxa Urretabizkaiarekin solasean"

  IRASTORTZA GARMENDIA,Tere " Arantxa Urretabizkaiarekin solasean" HAGATS 1990, 74-91or.

 • IRASTORTZA GARMENDIA,Tere " Ondartza"

  IRASTORTZA GARMENDIA,Tere " Ondartza"  LAUAXETA. Idazleek idazleari.Omenaldia  2005, 55-57 or.

 • IRASTORTZA GARMENDIA,Tere" Izateko sortu"

  IRASTORTZA,Tere" Izateko sortu" 1. Jaiotzaz eta amatasunaz 1.1. Jaiotze urtea eta lekua. Lehen oroitzapenak Zaldibin jaio nintzela 1961ean. Neuk ere ez dut gogoan, eta ez dut gogoratzen jaioera, nahiz behin edo, eta ez aspaldi, osteopataren eskutan nire burua lagata neukala, lepo-gainean sentitu nuen, buruaren jiratzen-leun bateko instante batean, noizbait-noizbait, estuera batetik irten eta zerbaitek, argitasun batek nire begiei aurre hartua ziela. Segundu laurden horretan, lipar horretantxe, zerbaiten zantzu bat sentitu nuen eta oso lasaigarria gainera, zeren eta beste batzuetan, begiak zabaldu eta sabairen zuritasunak itsutu eta nigargurea eragin izan baitit.

 • IRASTORTZA GARMENDIA,Tere" Karmele Igartua Bengoa"

  IRASTORTZA GARMENDIA,Tere" Karmele Igartua Bengoa" Bidegile eta sortzaile. Halabeharrez eta intentzio osoz (1959-2010) .Karmele Igartua Bengoa Bergaran jaio zen (1959-07-16). Aita Daniel bergararra zuen, Oñatiko Araotz auzoko bailarako jatorrikoa, eta ama Montse aretxabaletarra, jatorriz Bedoña auzokoa. Karmele Igartua lau anai-arreben artean bigarrena, eta neska bakarra egokitu zen.

 • IRASTORTZA GARMENDIA,Tere"La caracterización de la mujer a través de su descripción física en cuatro cancioneros del siglo XV"

  IRASTORTZA,Tere"La caracterización de la mujer a través de su descripción física en cuatro cancioneros del siglo XV"

 • OLAZIREGI ALUSTIZA, Mari Jose"Bizenta Mogel ( 1782-1854), edo Euskal Tradizio Literario Androzentrikoa pitzatu zenekoa"

  OLAZIREGI ALUSTIZA, Mari Jose"Bizenta Mogel ( 1782-1854), edo Euskal Tradizio Literario Androzentrikoa pitzatu zenekoa" EUSKAL HISTORIOGRAFIA BERRI BATEN BEHARRAZ Lafitteren omenaldi honetarako Bizenta Antonia Mogelen ekarpen literarioaz hitz egitea bururatu zitzaidanean, betidanik errepikatu eta deitoratu dugun errealitatearen oinarrian dauden arrazoiak argitzea nuen helburu. Errealitate hori, noski, emakumezko idazleek euskal literaturaren historian izan duten urritasunarekin eta presentzia guztiz marjinalarekin zegoen lotuta. Jakina denez, euskal literatur tradizio hegemonikoa, hau da, euskal literatur instituzioak balekoa kontsideratu duena, gizonezkoek idatzitakoa izan da, eta Teoria Sistemikoen jarraitzaileek esango luketen moduan, sistemaren guneetatik kanpo, hau da, periferietan kokatu da emakumezkoen ekarpen literarioa...

 • OLAZIREGI ALUSTIZA, Mari Jose"Euskal eleberriaren historia"

  OLAZIREGI ALUSTIZA, Mari Jose"Euskal eleberriaren historia" Santiago Onaindia Ikerketa Beka 1999 Euskal eleberriaren historia deitu diogu liburu honi, bere laburrean, euskal eleberriaren bilakaeraren berri eman nahi duelako. Eta seguru aski irakurleren bat baino gehiago harritu ere egingo da historia hau, berez, ehun eta oso gutxi urte dituen literatur generoaz mintzo dela ikusten duenean...

 • OLAZIREGI ALUSTIZA, Mari Jose"Intimismoaz haraindi: emakumezkoek idatzitako euskal literatura"

  OLAZIREGI ALUSTIZA, Mari Jose"Intimismoaz haraindi: emakumezkoek idatzitako euskal literatura" Feminismoaren garapena akuilu izan dutelarik, izugarri hedatu dira mende honetan zehar ikuspuntu feministaz garatutako literatur kritika korronteak. T. Moi-k bere Teoría literaria feminista (Ed. Cátedra, 1988) liburu ezagunean dioskunez, kritika feministaren helburua beti da politikoa: praxi matxistak salatu eta deuseztatzen ahalegintzean datza bere funtsa...

 • TOLEDO LEZETA, Ana" Euskal Literaturara hurbiltzeko ikuspegi funtzionala hobetsiz"

  TOLEDO LEZETA, Ana" Euskal Literaturara hurbiltzeko ikuspoegi funtzionala hobetsiz" Aita Luis Villasante euskaltzainburu ohiak jakintza-alor bat baino gehiago landu du urte luze emankorretan barrena: teologia, gramatika, soziolinguistika... eta baita euskal literatura ere. Euskal literaturaren ezaguerarako esku-liburu izan da Historia de la Literatura Vasca eta hamaika lan monografikotarako abapuntu eta langai-emaile...

 • TOLEDO LEZETA, Ana"Aldiak mugatuz euskal literaturan: eredu bila"

  TOLEDO LEZETA, Ana"Aldiak mugatuz euskal literaturan: eredu bila" Literaturaren historiak aldietan antolatzeko irizpide desberdinak erabili dira: dela kronologikoa, dela sozio-politikoa, dela generoen nahiz belaunaldien araberakoa... Euskal literaturarako irizpide sozio-politikoa baztertzea hobesten da euskaldungoak inoiz ez dituelako gertaera sozio-politiko berdinak bizi izan eta irizpide literarioetan oinarritzearen alde egiten da, garai batean indarrean dagoen arau literarioen sisteman berritasunen bat ekartzea bihurtuz mugarriak finkatzeko euskarri...

BABESLEAK

Laguntzaileak:

  orkli